Paslaugos

Paslaugos 2017-10-04T12:38:48+00:00

TURITE VIZIJĄ – MES GALIME PADĖTI

Susisiekite
 • Priešprojektiniai pasiūlymai
 • Naujos statybos projektai
 • Statinių rekonstravimo, modernizavimo projektai
 • Statinių griovimo projektai
 • Kapitalinis/ paprastasis remontas
 • 3D projekto vizualizacija
 • Šilumos ir karšto vandens gamybos ir tiekimo sprendiniai,
 • Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos,
 • Antžeminių ir požeminių elektros tinklų sprendiniai,
 • Teritorijos ir patalpų dirbtinio apšvietimo sprendiniai,
 • Žaibosaugos sprendiniai (gyvenamuosiuose, viešojo naudojimo, pramonės, žemės ūkio paskirties, energetikos ir kitos ūkinės veiklos pastatuose)
 • Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimas (PAV) pravedimas
 • Projektų technologinės dalies rengimas
 • Projektų gaisrinės saugos dalies rengimas
 • Aplinkosauginės dalies rengimas žemės ūkio statiniams
 • Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis
 • Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis
 • Inžinerinių tyrimų ir galimų projekto dalių rengėjų parinkimas;
 • Projektavimo ir tyrinėjimų techninių užduočių rengimas;
 • Projektavimo proceso priežiūra;
 • Projekto derinimo procedūrų kontrolė;
 • Statytojo interesų atstovavimas projektą derinančiose institucijose.
 • Statybinės dokumentacijos pildymo kontrolė
 • Statybos darbų kontrolė
 • Komunikavimas su statybos priežiūros institucijomis
 • Atliktų darbų aktų patikra
 • Atliktų darbų atitikimo statinio projektui patikra
 • Naudojamų medžiagų ir technologijų atitikimo statinio projektui patikra
 • Dalyvavimas pripažįstant statinį tinkamu naudoti